W archiwum zawarto informacje o ilościach usuwanych wyrobów azbestowych poczynając od roku 2007, kosztach poniesionych na wymianę azbestu z terenu Gminy Kartuzy oraz wysokości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wszystkie wyroby azbestowe ujęte w zestawieniu, usunięte zostały z terenu Gminy Kartuzy dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

            W poniższej tabeli zestawiono informacje z zakresu usuwania wyrobów azbestowych zrealizowanych przez Gminę Kartuzy w latach 2007-2014 (Tab.1.). W roku 2010 – nie udzielano dotacji na wymianę azbestu, stąd rok ten został pominięty w zestawieniu.

 

Okres realizacji zadania

Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu (tony)

Kwota dofinansowania (zł)

Koszt kwalifikowany realizowanego zadania (zł)

UWAGI

2007

62,90

38.394,12

127.980,34

Dotacja w 100% z WFOŚiGW*

2008

84

92 332

153 887,47

Dotacja w 100% z WFOŚiGW

2009

95,07

75 416,11

150 832,27

Dotacja w 100% z WFOŚiGW

2011

102,13

104 120

148 743,75

Dotacja w 50% z WFOŚiGW, 50% z NFOŚiGW**

2012

39,82

48 776

69 681

Dotacja w 50% z WFOŚiGW, 50% z NFOŚiGW

2013

85,43

47 840

47 840

Dotacja w 50% z WFOŚiGW, 50% z NFOŚiGW

2014

21,80

16 916

17 440

Dotacja w 50% z WFOŚiGW, 50% z NFOŚiGW

2015

69,04

44.520

53.776

Dotacja z WFOŚiGW 58,81%, NFOŚiGW 41,19%

2016

70,09

46.144

54.288

Dotacja w 85% z WFOŚiGW i NFOŚiGW 

2017

82,201

24.539

35.337,39

Dotacja w 86% z WFOŚiGW i NFOŚiGW 

 

Tab.1. Zestawienie informacji o skali usuniętych wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kartuzy w latach 2007-2014 (źródło: WFOŚiGW, Urząd Miejski w Kartuzach).

Objaśnienia:

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

NFOŚiGW – Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Godziny Pracy:

Poniedziałek: 8:00-18:00

Wtorek: 8:00 - 15:00

Środa - Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-15:00

Kontakt:

Urząd Miejski w Kartuzach

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

(58) 694 52 50,  pok. 315

e-mail: os.lekner@poczta.kartuzy.pl

 

Lokalizacja:

Drukuj