Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

 

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

 

 

Źródło: Oczyszczanie z azbestu województwa śląskiego, drogi i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

 

Godziny Pracy:

Poniedziałek: 8:00-18:00

Wtorek: 8:00 - 15:00

Środa - Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-15:00

Kontakt:

Urząd Miejski w Kartuzach

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

(58) 694 52 50,  pok. 315

e-mail: os.lekner@poczta.kartuzy.pl

 

Lokalizacja:

Drukuj